Poradniki

Wizy krajowe ukraińskich kierowców – jak przedłużyć, jeśli wygasają?

Wizy krajowe ukraińskich kierowców – jak przedłużyć, jeśli wygasają?

Wiele firm transportowych w Polsce, świadczących usługi międzynarodowe i zatrudniających kierowców z Ukrainy, ma obecnie spory problem. Odpływ pracowników to jedno. Duża część transportowców wróciła przecież do ojczyzny, aby walczyć za jej wolność. Niektóre firmy straciły nawet 50% swoich kierowców. Ale to tylko jedno z wielu wyzwań, jakie stoją aktualnie przed branżą TSL. Kolejnym są wygasające wizy krajowe ukraińskich kierowców.

Na czym tak naprawdę polega problem i dlaczego obecna sytuacja stanowi zagrożenie dla polskiego transportu i całej gospodarki? Sprawdźmy.

 

Kontrahent zapłaci? Sprawdź z Temidą

 

Z czym zmaga się branża TSL?

Według szacunków w Europie brakuje ponad 400 tys. wykwalifikowanych kierowców. W wyniku wybuchu wojny na Ukrainie polska gospodarka ucierpiała szczególnie, ponieważ bardzo wielu spośród 100 tysięcy pracujących w naszym kraju sąsiadów wróciło do ojczyzny, aby wspierać ją w walce.

W obliczu tej sytuacji stawki za usługi transportowe zaczęły gwałtownie rosnąć. Nie bez znaczenia jest też fakt ciągłych podwyżek cen paliwa. Do listy można dodać galopującą inflację oraz pakiet mobilności i mamy zarysowany obraz ciężkiej sytuacji, w jakiej znajdują się polskie firmy transportowe.

Problem braku wykwalifikowanej kadry jeszcze się pogłębi wraz z wygasającymi wizami kierowców będących obywatelami Ukrainy.

 

Sprawdź także: Ubezpieczenie OCP – co to jest, jak działa i co obejmuje?

 

Czym są wizy krajowe dla kierowców?

Wiza krajowa to dokument, który uprawnia do:

 • pobytu przekraczającego 90 dni (do 1 roku) w państwie, które ją wydało,
 • przemieszczania się po terytoriach innych państw obszaru Schengen przez okres nieprzekraczający 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu (zgodnie z art. 21 ust. 1 i ust. 2a Konwencji wykonawczej Schengen).

 

Mówiąc najprościej, ukraińscy kierowcy, którym skończy się ważność wizy, nie mogą wyruszyć w trasę poza Polskę. Ich pobyt na terytorium strefy Schengen jest nielegalny.

 

 

Ukraińscy kierowcy — jak wygląda ich sytuacja?

Wraz z wybuchem wojny w Ukrainie polski Rząd uchwalił ustawę specjalną o pomocy obywatelom Ukrainy. Daje ona podstawę do umieszczania przez wojewodów naklejek wizowych w dokumentach podróży ukraińskich kierowców realizujących międzynarodowy transport drogowy, których wizy krajowe uległy przedłużeniu z mocy prawa.

Przepisy te z założenia miały ułatwić naszym sąsiadom podjęcie pracy w Polsce, a pracodawcom ich zatrudnienie. Szybko okazało się jednak, że nie tylko nie rozwiązały wszystkich problemów, ale stały się źródłem nowych.

 

Sprawdź także: Weryfikacja firm w Holandii

 

Przedłużanie wiz kierowców, czyli o co chodzi z naklejkami?

Przepis art. 42 ust. 1 ustawy specjalnej mówi, że jeżeli ostatni dzień pobytu obywatela Ukrainy na terytorium RP na podstawie wizy krajowej przypada w okresie od dnia 24 lutego 2022 r., to okres ważności jego wizy (i tym samym możliwość pobytu na terenie kraju) ulega przedłużeniu do 31 grudnia 2022 r.

O ile zasadniczo przedłużone wizy krajowe nie uprawniają do przekraczania granicy (zgodnie z art. 42 ust. 3 ustawy specjalnej), o tyle w przypadku ukraińskich kierowców pracujących w transporcie międzynarodowym taki zapis był najzwyczajniej w świecie konieczny, by mogli oni wykonywać zawód.. Rząd przyjął więc, że przedłużone wizy krajowe będą dawać taką możliwość.

Ustawa daje wojewodom możliwość umieszczania w dokumentach podróży specjalnych naklejek wizowych wiz krajowych. Są dowodem przedłużenia dokumentu z mocy prawa.

 

 

Czy każdy obywatel Ukrainy skorzysta z naklejki wizowej?

Z tego rozwiązania skorzystać mogą tylko ci obywatele Ukrainy, którzy:

 • pracują jako kierowcy w transporcie międzynarodowym, 
 • w wizach krajowych przedłużonych z mocy prawa będą mieli okres pobytu wynoszący krócej niż 1 rok.

Oznacza to, że w przypadku informacji o długości pobytu 365 dni, posiadacz wizy nie otrzyma naklejki dokumentującej przedłużenie z mocy prawa. Tym samym taki kierowca straci możliwość wykonywania swojego zawodu.

 

Sprawdź także: Licencja wspólnotowa

 

Wygasające wizy kierowców groźne dla polskiej gospodarki

Brak wykwalifikowanej kadry powoduje, że obecnie wiele ciężarówek stoi bezużytecznie. Właściciele firm zmuszeni są przekładać terminy, a ceny ich usług stale rosnąWpływa na to również niska dostępność kierowców, która skutkuje wzrostem ich płac. Według GUS, przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w transporcie lądowym wzrosło z roku na rok o 12,4 proc

Zgodnie z szacunkami Komisji Europejskiej w naszym kraju brakuje nawet 120 tys. wykwalifikowanych kierowców. Przedsiębiorcy z branży TSL przeżywają naprawdę ciężki okres.

 

Weryfikacja firm w 30 sekund Temida

 

Jak przedłużyć wizę?

Naklejkę wizową może umieścić wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu obywatela Ukrainy na terytorium Polski. Właściwym adresem będą więc urzędy wojewódzkie, a dokładnie wydziały spraw obywatelskich i cudzoziemców.

Uzyskanie naklejki nie wiąże się z żadną opłatą, ale wymaga spełnienia kilku wymagań. Kierowca z Ukrainy musi:

 • osobiście pojawić się w urzędzie,
 • posiadać ze sobą ważny dokument podróży, zawierający naklejkę wizy krajowej, uprawniającej do pobytu:
  • krótszego niż 1 rok;
  • który skończył się najwcześniej 24 lutego 2022 r. lub skończy się nie później niż w dniu 31 grudnia 2022 r.,
  • z oznaczeniem celu wydania wizy krajowej „05a” albo „06”.
 • dostarczyć swoją fotografię,
 • okazać zezwolenia na pracę lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi,
 • przedstawić świadectwo kierowcy wydane przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego albo umowę będącą podstawą wykonywania pracy polegającej na przewozie osób za granicę.

 

Inne sposoby na przedłużenie wizy

Nie wszyscy kierowcy z Ukrainy uzyskają naklejki wizowe. Alternatywą jest możliwość składania wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Wniosek należy złożyć w urzędzie wojewódzkim właściwym ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca.

NEWSLETTER TEMIDA
Aktualne informacje dla branży transportowej

  Wizy krajowe ukraińskich kierowców – jak przedłużyć, jeśli wygasają? 2
  0 Comments

  No Comment.

  Sprawdź możliwości Temida już dziś.

  Zabezpiecz firmę - oszacuj ryzyko
  Sprawdź bez zobowiązania
  Masz pytania?
  Zajrzyj do naszej
  sekcji FAQ
  FAQ
  Lub skontaktuj się
  z nami:
  Wizy krajowe ukraińskich kierowców – jak przedłużyć, jeśli wygasają? 3 +48 573 581 078 Wizy krajowe ukraińskich kierowców – jak przedłużyć, jeśli wygasają? 4 info@temida.io