Poradniki

Wizy krajowe ukraińskich kierowców – jak przedłużyć, jeśli wygasają?

Wizy krajowe ukraińskich kierowców – jak przedłużyć, jeśli wygasają?

Wiele firm transportowych w Polsce, świadczących usługi międzynarodowe i zatrudniających kierowców z Ukrainy, ma obecnie spory problem. Odpływ pracowników to jedno. Duża część transportowców wróciła przecież do ojczyzny, aby walczyć za jej wolność. Niektóre firmy straciły nawet 50% swoich kierowców. Ale to tylko jedno z wielu wyzwań, jakie stoją aktualnie przed branżą TSL. Kolejnym są wygasające wizy krajowe ukraińskich kierowców.

Na czym tak naprawdę polega problem i dlaczego obecna sytuacja stanowi zagrożenie dla polskiego transportu i całej gospodarki? Sprawdźmy.

 

 

Z czym zmaga się branża TSL?

Według szacunków w Europie brakuje ponad 400 tys. wykwalifikowanych kierowców. W wyniku wybuchu wojny na Ukrainie polska gospodarka ucierpiała szczególnie, ponieważ bardzo wielu spośród 100 tysięcy pracujących w naszym kraju sąsiadów wróciło do ojczyzny, aby wspierać ją w walce.

W obliczu tej sytuacji stawki za usługi transportowe zaczęły gwałtownie rosnąć. Nie bez znaczenia jest też fakt ciągłych podwyżek cen paliwa. Do listy można dodać galopującą inflację oraz pakiet mobilności i mamy zarysowany obraz ciężkiej sytuacji, w jakiej znajdują się polskie firmy transportowe.

Problem braku wykwalifikowanej kadry jeszcze się pogłębi wraz z wygasającymi wizami kierowców będących obywatelami Ukrainy.

 

Sprawdź także: Ubezpieczenie OCP – co to jest, jak działa i co obejmuje?

 

Czym są wizy krajowe dla kierowców?

Wiza krajowa to dokument, który uprawnia do:

 • pobytu przekraczającego 90 dni (do 1 roku) w państwie, które ją wydało,
 • przemieszczania się po terytoriach innych państw obszaru Schengen przez okres nieprzekraczający 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu (zgodnie z art. 21 ust. 1 i ust. 2a Konwencji wykonawczej Schengen).

 

Mówiąc najprościej, ukraińscy kierowcy, którym skończy się ważność wizy, nie mogą wyruszyć w trasę poza Polskę. Ich pobyt na terytorium strefy Schengen jest nielegalny.

 

 

Ukraińscy kierowcy — jak wygląda ich sytuacja?

Wraz z wybuchem wojny w Ukrainie polski Rząd uchwalił ustawę specjalną o pomocy obywatelom Ukrainy. Daje ona podstawę do umieszczania przez wojewodów naklejek wizowych w dokumentach podróży ukraińskich kierowców realizujących międzynarodowy transport drogowy, których wizy krajowe uległy przedłużeniu z mocy prawa.

Przepisy te z założenia miały ułatwić naszym sąsiadom podjęcie pracy w Polsce, a pracodawcom ich zatrudnienie. Szybko okazało się jednak, że nie tylko nie rozwiązały wszystkich problemów, ale stały się źródłem nowych.

 

Sprawdź także: Weryfikacja firm w Holandii

 

Przedłużanie wiz kierowców, czyli o co chodzi z naklejkami?

Przepis art. 42 ust. 1 ustawy specjalnej mówi, że jeżeli ostatni dzień pobytu obywatela Ukrainy na terytorium RP na podstawie wizy krajowej przypada w okresie od dnia 24 lutego 2022 r., to okres ważności jego wizy (i tym samym możliwość pobytu na terenie kraju) ulega przedłużeniu do 31 grudnia 2022 r.

O ile zasadniczo przedłużone wizy krajowe nie uprawniają do przekraczania granicy (zgodnie z art. 42 ust. 3 ustawy specjalnej), o tyle w przypadku ukraińskich kierowców pracujących w transporcie międzynarodowym taki zapis był najzwyczajniej w świecie konieczny, by mogli oni wykonywać zawód.. Rząd przyjął więc, że przedłużone wizy krajowe będą dawać taką możliwość.

Ustawa daje wojewodom możliwość umieszczania w dokumentach podróży specjalnych naklejek wizowych wiz krajowych. Są dowodem przedłużenia dokumentu z mocy prawa.

 

 

Czy każdy obywatel Ukrainy skorzysta z naklejki wizowej?

Z tego rozwiązania skorzystać mogą tylko ci obywatele Ukrainy, którzy:

 • pracują jako kierowcy w transporcie międzynarodowym, 
 • w wizach krajowych przedłużonych z mocy prawa będą mieli okres pobytu wynoszący krócej niż 1 rok.

Oznacza to, że w przypadku informacji o długości pobytu 365 dni, posiadacz wizy nie otrzyma naklejki dokumentującej przedłużenie z mocy prawa. Tym samym taki kierowca straci możliwość wykonywania swojego zawodu.

 

Sprawdź także: Licencja wspólnotowa

 

Wygasające wizy kierowców groźne dla polskiej gospodarki

Brak wykwalifikowanej kadry powoduje, że obecnie wiele ciężarówek stoi bezużytecznie. Właściciele firm zmuszeni są przekładać terminy, a ceny ich usług stale rosnąWpływa na to również niska dostępność kierowców, która skutkuje wzrostem ich płac. Według GUS, przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w transporcie lądowym wzrosło z roku na rok o 12,4 proc

Zgodnie z szacunkami Komisji Europejskiej w naszym kraju brakuje nawet 120 tys. wykwalifikowanych kierowców. Przedsiębiorcy z branży TSL przeżywają naprawdę ciężki okres.

 

 

Jak przedłużyć wizę?

Naklejkę wizową może umieścić wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu obywatela Ukrainy na terytorium Polski. Właściwym adresem będą więc urzędy wojewódzkie, a dokładnie wydziały spraw obywatelskich i cudzoziemców.

Uzyskanie naklejki nie wiąże się z żadną opłatą, ale wymaga spełnienia kilku wymagań. Kierowca z Ukrainy musi:

 • osobiście pojawić się w urzędzie,
 • posiadać ze sobą ważny dokument podróży, zawierający naklejkę wizy krajowej, uprawniającej do pobytu:
  • krótszego niż 1 rok;
  • który skończył się najwcześniej 24 lutego 2022 r. lub skończy się nie później niż w dniu 31 grudnia 2022 r.,
  • z oznaczeniem celu wydania wizy krajowej „05a” albo „06”.
 • dostarczyć swoją fotografię,
 • okazać zezwolenia na pracę lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi,
 • przedstawić świadectwo kierowcy wydane przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego albo umowę będącą podstawą wykonywania pracy polegającej na przewozie osób za granicę.

 

Inne sposoby na przedłużenie wizy

Nie wszyscy kierowcy z Ukrainy uzyskają naklejki wizowe. Alternatywą jest możliwość składania wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Wniosek należy złożyć w urzędzie wojewódzkim właściwym ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca.

NEWSLETTER TEMIDA
Aktualne informacje dla branży transportowej

  Wizy krajowe ukraińskich kierowców – jak przedłużyć, jeśli wygasają? 2
  0 Comments

  No Comment.

  Sprawdź możliwości Temida już dziś.

  Zabezpiecz firmę - oszacuj ryzyko
  Sprawdź bez zobowiązania
  Masz pytania?
  Zajrzyj do naszej
  sekcji FAQ
  FAQ
  Lub skontaktuj się
  z nami:
  Wizy krajowe ukraińskich kierowców – jak przedłużyć, jeśli wygasają? 3 +48 573 581 078 Wizy krajowe ukraińskich kierowców – jak przedłużyć, jeśli wygasają? 4 info@temida.io