Weryfikacja

Cash flow — co to jest i jak ważną rolę pełni w biznesie?

Cash flow — co to jest i jak ważną rolę pełni w biznesie?

Biznes potrzebuje paliwa, które da mu siłę do rozwoju. Napędem dla firmy jest stały dopływ pieniędzy. Dzięki niemu przedsiębiorstwo zachowuje płynność finansową, a tym samym może regulować wszelkie należności na czas i inwestować środki w rozwój. 

Dokumentem, który pozwala natychmiast ocenić sytuację finansową firmy, w tym właśnie stopień jej płynności finansowej, jest cash flow. Z czego się składa i dlaczego jest tak istotny? Już wyjaśniamy.

 

 

Cash flow firmy – co to właściwie jest?

Sprawozdanie finansowe firmy składa się z trzech elementów:

 • bilansu,
 • rachunku zysków i strat,
 • cash flow.

Ostatni punkt, czyli inaczej sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, to dokument, który obrazuje sytuację finansową firmy. Podsumowuje on przepływ środków, uwzględniając źródła dochodów, a także sposób rozdysponowania pozyskanych pieniędzy. 

W cash flow nie bierze się pod uwagę szacunków, ale faktycznie zaistniałe przepływy. Dzięki temu szybko można ocenić stopień płynności finansowej przedsiębiorstwa, a także jego zdolność do regulowania zobowiązań i skuteczność w ściąganiu należności od innych podmiotów.

 

 

Jak jest zbudowany rachunek przepływów pieniężnych?

Trzy podstawowe elementy, z których składa się cash flow, to:

 • Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej firmy

Stanowią one znaczną większość majątku. Zamieszcza się tu informacje o środkach, jakie firma generuje w wyniku swojej podstawowej lub statutowej działalności. Bierze się pod uwagę środki uzyskane z produkcji i sprzedaży towarów oraz usług. Nie uwzględnia się natomiast jednorazowych inwestycji czy źródeł finansowania działalności.

 

 • Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

Uwzględnia się tu środki generowane lub wydatkowane na potrzeby inwestycyjne. Przykład? Zakup środków trwałych, które w przyszłości przyniosą korzyści firmie, na przykład maszyn czy specjalistycznych urządzeń.

 

 • Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

Do tej kategorii zalicza się z kolei finansowanie zewnętrzne, czyli na przykład kredyty, obligacje, emisję akcji, dywidendy itp.

 

 

Metody sporządzania cash flow

Do sporządzenia cash flow możesz wykorzystać jeden z dwóch sposobów:

 

 1. Metodę bezpośrednią, w której zestawia się poszczególne grupy wpływów i wydatków. Przepływy z działalności operacyjnej wylicza się, pomniejszając wpływy z działalności operacyjnej (np. sprzedaż towarów, wykonanie usług) o wydatki operacyjne (np. podatki czy wynagrodzenia pracowników).
 2. Metodę pośrednią, która za punkt wyjścia stawia zysk z działalności operacyjnej, od którego uwzględnia się korekty po to, aby na końcu uzyskać informację o stanie faktycznym finansów przedsiębiorstwa.

 

W korektach cash flow uwzględnia się na przykład:

 1. zyski / straty wynikające z różnic kursowych,
 2. amortyzację,
 3. dywidendy,
 4. zmiany w rezerwach bądź zapasach.

 

Rola cash flow w biznesie

Kto i w jakim celu korzysta z rachunku przepływów pieniężnych? Analiza tego dokumentu pozwala przede wszystkim w prosty sposób ocenić kondycję finansową danej firmy. Z cash flow korzystają:

 

 • banki, które sprawdzają sytuację finansową firmy, zanim udzielą jej kredytu,
 • potencjalni inwestorzy, którzy chcą ocenić możliwości i potencjał do rozwoju firmy w przyszłości,
 • kontrahenci, którzy rozważają udzielenie przedsiębiorstwu kredytu kupieckiego.

Analiza cash flow

Analiza cash flow to nie tylko domena podmiotów zewnętrznych. Wręcz przeciwnie! To świetne narzędzie dla właścicieli firm, które może uchronić przed utratą płynności finansowej, a nawet bankructwem. Warto na bieżąco weryfikować rachunek przepływów pieniężnych, aby trzymać rękę na pulsie.

zęsto zdarza się przecież tak, że na pierwszy rzut oka biznes świetnie się kręci, ale dopiero przy bliższym spojrzeniu okazuje się, że wcale nie jest tak kolorowo. Masz stałe zlecenia, wystawiasz faktury, pozycje te widnieją w księgach i teoretycznie zwiększają Twoje zyski. Jednak w praktyce nie masz środków na koncie, bo wciąż czekasz na przelewy od kontrahentów.

 

 

Jak dbać o płynność finansową firmy?

Ne potrzebujesz Excela czy notatnika, aby mieć pod kontrolą płynność przepływów finansowych w swojej firmie. Wykorzystaj system Temida, który znacznie ułatwi codzienne zarządzanie finansami poprzez na przykład:

 

 • kontrolę nad procesami w firmie,
 • weryfikację przepływów gotówki (możliwość sprawdzenia kiedy i w jakiej ilości pieniądze wpływają z firmy),
 • ocenę rentowności przedsiębiorstwa,
 • możliwość rozsyłania wezwań do zapłaty.

Dzięki przejrzystym statystykom prezentowanym w systemie Temida łatwiej będzie Ci zorientować się w sytuacji finansowej Twojej firmy i podjąć właściwe kroki na czas.

 

 

Temida wspiera cash flow

Specjalny algorytm systemu Temida w parę chwil ocenia wiarygodność kontrahentów, monitoruje wszystkie transakcje, statusy płatności, stan realizacji poszczególnych zleceń — jednym słowem zapewnia stały dostęp do kluczowych informacji dotyczących sytuacji firmy. Wypróbuj to narzędzie już teraz!

NEWSLETTER TEMIDA
Aktualne informacje dla branży transportowej

  Cash flow — co to jest i jak ważną rolę pełni w biznesie? 2
  0 Comments

  No Comment.

  Sprawdź możliwości Temida już dziś.

  Zabezpiecz firmę - oszacuj ryzyko
  Sprawdź bez zobowiązania
  Masz pytania?
  Zajrzyj do naszej
  sekcji FAQ
  FAQ
  Lub skontaktuj się
  z nami:
  Cash flow — co to jest i jak ważną rolę pełni w biznesie? 3 +48 573 581 078 Cash flow — co to jest i jak ważną rolę pełni w biznesie? 4 info@temida.io