Baza wiedzy

KRD – czym jest Krajowy Rejestr Długów i co warto o nim wiedzieć?

KRD – czym jest Krajowy Rejestr Długów i co warto o nim wiedzieć?

Krajowy Rejestr Długów to najdłużej działające biuro informacji gospodarczej w Polsce. Jest to cenne źródło informacji wykorzystywane nie tylko przez instytucje takie jak banki, ale również firmy oraz osoby fizyczne. Jakie dane gromadzi KRD? Kto może trafić na listę tej instytucji i co dokładnie warto wiedzieć o Krajowym Rejestrze Długów? Sprawdzamy.

 

Co to jest KRD?

KRD to Krajowy Rejestr Długów, będący jedną z kluczowych platform wymiany danych finansowych w Polsce. Jest to platforma gromadząca szczegółowe dane na temat sytuacji finansowej firm, szczególnie tych zadłużonych. KRD należy do 6 takich biur informacji gospodarczej w naszym kraju. Podstawą prawną ich działalności jest Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie. Co ciekawe, Krajowy Rejestr Długów swoją działalność zaczął znacznie wcześniej, niż weszła w życie ta ustawa, bo już 4 sierpnia 2003 roku.

 

Chcesz uniknąć niewypłacalnych kontrahentów i dłużników na swojej drodze biznesowej? Skorzystaj z Temidy — systemu inteligentnej weryfikacji kontrahenta 

Czym zajmuje się Krajowy Rejestr Długów?

KRD gromadzi w swoich bazach danych szczególne informacje finansowe, bo są to przede wszystkim szczegółowe dane dotyczące podmiotów zadłużonych. Warto podkreślić w tym miejscu, że tymi podmiotami są nie tylko podmioty gospodarcze, ale również osoby fizyczne. Szacuje się, że tym samym w bazie KRD zgromadzone są dane ponad 2,8 milionów dłużników.

 

KRD kto trafia na listę dłużników?

Na listę dłużników Krajowego Rejestru Długów może zostać wpisany każdy — zarówno firmy, jak i osoby fizyczne. Jednak, aby takie podmioty zostały ujęte w oficjalnym spisie, muszą zostać spełnione konkretne warunki. Dotyczą one przede wszystkim kwoty zadłużenia oraz długości czasu, jaki minął od terminu płatności wierzytelności. Wartości te różnią się jednak w przypadku firm i osób fizycznych.

 

Warunki wpisania osoby fizycznej na listę KRD

Jeśli chcemy wpisać na listę dłużników osobę fizyczną, musimy pamiętać, że nie można dokonywać tego od razu w momencie powstania długu. Termin płatności wierzytelności musi zostać przekroczony o co najmniej 60 dni, a wartość zadłużenia musi wynosić minimum 200 zł.

Co więcej, ustawa o KRD nakłada obowiązek na wierzycieli wysłania dłużnikowi informacji w postaci powiadomienia o planowanym umieszczeniu jego danych w publicznym rejestrze dłużników. Jednak to nie wszystko. Dopiero miesiąc po wysłaniu takiego zawiadomienia, dłużnik może zostać oficjalnie wpisany w Krajowym Rejestrze Długów.

 

Sprawdź także: Ryzyko kredytowe

Warunki wpisania firmy na listę KRD

W przypadku podmiotów gospodarczych kwota minimalna długu, jaka musi zostać przekroczona to 500 zł. Z kolei termin płatności jest taki sam, jak w przypadku osób fizycznych — minimum 60 dni. To samo tyczy się konieczności powiadomienia dłużnika o planowanym wpisie oraz konieczności odczekania od tego momentu 30 dni.

 

Sprawdź także: Jak weryfikować kontrahenta? Poznaj najlepsze i najskuteczniejsze sposoby

 

Czy można usunąć niekorzystny wpis do KRD?

Tak, istnieje możliwość usuwania wpisów w KRD, pod warunkiem, że są one faktycznie nieprawdziwe. Weryfikacji swojej osoby czy też firmy w KRD może dokonać każdy. Jeśli okaże się, że nasze dane widnieją w rejestrze, a jesteśmy przekonani o niesłuszności tej sytuacji, należy podjąć niezwłocznie działania. Najpierw należy skontaktować się z instytucją, która wpisała nas jako dłużników i wyjaśnić tę sytuację, następnie należy skierować do KRD odpowiednie pismo wraz z potwierdzeniem o popełnionym błędzie przez instytucję.

 

Jakie informacje można znaleźć w KRD?

Krajowy Rejestr Długów posiada rozbudowaną bazę danych na temat dłużników w Polsce. Należy podkreślić, że KRD posiada tylko aktualne informacje, nie znajdziemy tam historii dawnych długów. Mimo to, korzystając z serwisu KRD, możemy uzyskać bardzo wiele informacji na ich temat. Zależą one oczywiście od formy prawnej podmiotu, którego one dotyczą i informacji udzielonych przez wierzyciela.

W Krajowym Rejestrze długów znajdziemy przede wszystkim dane gospodarcze, szczegółowe informacje na temat firm przekazane przez wierzycieli oraz informacje dotyczące zobowiązań konsumentów. Dane te dotyczą nie tylko konkretnych podmiotów, ale także informacji o wspólnika i akcjonariuszach dłużników będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi, które nie posiadają osobowości prawnej.

Dane konsumenta w Krajowym Rejestrze Długów

KRD to także cenna baza danych na temat zadłużeń konsumentów oraz powiązanych z nimi informacji gospodarczych. Znajdziemy tu informacje dotyczące zobowiązań firm lub jednostek organizacyjnych, w których występuje zadany numer, jako informacja o:

 • osobie fizycznej, która prowadzi działalność gospodarczą – z zastrzeżeniem, że ujawniane informacje pochodzą wyłącznie z okresu do dnia określonego w art. 68 ustawy,
 • wspólnikach lub akcjonariuszach, osobach wchodzących w skład organów zarządzających lub prokurentach dłużników będących osobami prawnymi, lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej,

o ile dane te zostały przekazane do KRD przez wierzyciela.

NEWSLETTER TEMIDA
Aktualne informacje dla branży transportowej

  KRD – czym jest Krajowy Rejestr Długów i co warto o nim wiedzieć? 2
  0 Comments

  No Comment.

  Sprawdź możliwości Temida już dziś.

  Zabezpiecz firmę - oszacuj ryzyko
  Sprawdź bez zobowiązania
  Masz pytania?
  Zajrzyj do naszej
  sekcji FAQ
  FAQ
  Lub skontaktuj się
  z nami:
  KRD – czym jest Krajowy Rejestr Długów i co warto o nim wiedzieć? 3 +48 573 581 078 KRD – czym jest Krajowy Rejestr Długów i co warto o nim wiedzieć? 4 info@temida.io