Baza wiedzy

Przychód a dochód w przedsiębiorstwie – jakie są różnice między nimi i co warto wiedzieć?

Przychód a dochód w przedsiębiorstwie – jakie są różnice między nimi i co warto wiedzieć?

Przychód a dochód w przedsiębiorstwie – jakie są różnice między nimi i co warto wiedzieć?

 

Przychód i dochód bywają bardzo często mylone. Pojęcia te stosuje się czasem także zamiennie. To błąd, ponieważ występują między nimi znaczące różnice. Przeczytaj, co warto wiedzieć o przychodzie i dochodzie.

Przychód a dochód – różnica

 

Terminów „przychód” i „dochód” używa się zarówno w odniesieniu do finansów osób zatrudnionych na umowę o pracę, jak i działalności gospodarczych. Dla przedsiębiorców są one jednak istotniejsze – oddziałując na ich wysokość, mogą wpływać na wielkość podatku dochodowego.

 

Z tego powodu to właśnie właściciele biznesów powinni znać różnice pomiędzy przychodem i dochodem. Oba terminy dotyczą finansów firmy, jednak każde z nich obejmuje swoim zakresem inaczej obliczane sumy.

 

Przychód to całkowita kwota, pochodząca ze sprzedaży towarów lub usług bez podatku VAT (netto), w danym okresie rozliczeniowym.

 

Dochód zaś to kwota, która pozostaje na koncie przedsiębiorcy po opłaceniu kosztów uzyskania przychodu, czyli wydatków poniesionych na działalność firmy. Wartość ta może być liczona przed opodatkowaniem (dochód brutto) lub po odjęciu podatku dochodowego (dochód netto). Inaczej mówiąc, dochód jest realnym zyskiem firmy.

 

Co ważne, przedsiębiorca ma obowiązek posiadania dokumentów potwierdzających wydatki firmowe, najczęściej w postaci faktury VAT. Tylko wtedy księgowość może odliczyć koszty od przychodu i tym samym pomniejszyć dochód. To istotne szczególnie dla działalności rozliczających się z urzędem skarbowym na zasadach ogólnych lub poprzez podatek liniowy. Wysokość dochodu stanowi dla nich podstawę do opodatkowania – im mniejszy, tym mniejsza kwota podatku do zapłaty.

Przychód a dochód – przykład

 

Różnicę pomiędzy przychodem a dochodem najłatwiej wyjaśnić na przykładzie.

 

Jeśli przedsiębiorca sprzedał w danym okresie rozliczeniowym produkty za kwotę 10 000 zł + VAT, to jego przychód wynosi właśnie 10 000 zł.

 

Ten sam przedsiębiorca ma jednak koszty prowadzenia działalności: zakupił paliwo, aby rozwieźć towar, niezbędną do biura drukarkę, a także opłacił wynajem powierzchni biurowej. Suma wydatków wyniosła 6 000 zł, a więc dochód firmy to 4 000 zł (przychód: 10 000 zł – koszty: 6 000 zł).

 

Kwota ta stanowi dochód brutto, czyli dochód do opodatkowania. Ostateczna suma, po uiszczeniu podatku dochodowego, to dochód netto.

Przychód a dochód na ryczałcie

 

Nieco inaczej sprawa wygląda w przypadku firm rozliczających się z fiskusem ryczałtem.

 

Ryczałt to uproszczona forma opodatkowania, z której mogą korzystać przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w formie indywidualnej, spółki cywilnej lub spółki jawnej oraz podatnicy rozliczający przychód z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy i umów o podobnym charakterze, a także osoby duchowne. Stawki podatku zależne są z jednej strony od PKD, czyli od rodzaju wykonywanej działalności, z drugiej – od kwoty przychodu.

 

Najprościej ujmując, podstawą do opodatkowania dla firm na ryczałcie jest podatek dochodowyniezależnie od poniesionych kosztów.

 

Opłacają one składki od niemal całkowitej kwoty przychodu. Pomniejsza się ją jedynie o:

 

 •  składki na ubezpieczenia społeczne,
 • ulg i odliczenia innego typu, odliczane od dochodu, wskazane w art. 26 ustawy o PIT,
 • ulgę abolicyjną.

 

Pod kątem rozliczeń finansowych nie ma więc dla ryczałtowców rozróżnienia przychodu i dochodu.

 

Przychód a dochód – znaczenie dla weryfikacji firmy

 

Choć wielu przedsiębiorców gubi się w rozróżnieniu dochodu i przychodu, to jednak warto wiedzieć, jakie są praktyczne różnice między nimi. Po pierwsze, w przypadku większości właścicieli firm ma to bardzo duże znaczenie dla wysokości podatku dochodowego, który opłacają do urzędu skarbowego.

 

Po drugie, przy prowadzeniu działalności gospodarczej, trzeba mieć na uwadze, że przychód tylko w niewielkim stopniu pokazuje kondycję finansową firmy. To dochód obrazuje, ile naprawdę zarabia przedsiębiorstwo i jaki jest jego stan. Zdarzają się sytuacje, że mimo bardzo wysokich przychodów, koszty ich uzyskania są jeszcze większe. Wydatki przewyższają przychody, więc o dochodzie nie ma mowy, a przedsiębiorstwo jest „na minusie”, czyli notuje straty. W efekcie firma może popaść w długi.

 

Właściwe operowanie pojęciami przychodu i dochodu pozwala na realną ocenę kondycji finansowej przedsiębiorstwa – swojego i innych. Dzięki temu można przeprowadzić skuteczną weryfikację potencjalnych kontrahentów. W ocenie takiej liczyć się będzie dochód, ponieważ wysoki przychód nie jest gwarancją wypłacalności firmy.

Różnica między przychodem i dochodem — praktyczne znaczenie

 

Rozróżnienie między dochodem a przychodem firmy nie jest tylko kwestią nomenklatury – ma praktyczne znaczenie dla prowadzenia biznesu. Wiedząc, czym jest przychód, a czym dochód, możesz sprawnie optymalizować działania firmowe, a także minimalizować ryzyko biznesowe

 

 

NEWSLETTER TEMIDA
Aktualne informacje dla branży transportowej

  Przychód a dochód w przedsiębiorstwie – jakie są różnice między nimi i co warto wiedzieć? 2
  0 Comments

  No Comment.

  Sprawdź możliwości Temida już dziś.

  Zabezpiecz firmę - oszacuj ryzyko
  Sprawdź bez zobowiązania
  Masz pytania?
  Zajrzyj do naszej
  sekcji FAQ
  FAQ
  Lub skontaktuj się
  z nami:
  Przychód a dochód w przedsiębiorstwie – jakie są różnice między nimi i co warto wiedzieć? 3 +48 573 581 078 Przychód a dochód w przedsiębiorstwie – jakie są różnice między nimi i co warto wiedzieć? 4 info@temida.io