Poradniki

Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie

Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie

Ryzyko jest wpisane w DNA biznesu – nie unikniesz go, będąc przedsiębiorcą. Ważne jednak, by odpowiednio nim zarządzać: analizować, wyciągać wnioski i minimalizować. Poznaj najważniejsze rodzaje ryzyka w biznesie oraz sposoby radzenia sobie z nimi.

 

 

Czym jest ryzyko – definicja

Ryzyko biznesowe oznacza niepewność związaną z podejmowanymi działaniami w przedsiębiorstwie. Warunki rynkowe bywają płynne, a otoczenie biznesowe firmy na tyle zmienne, że osoby podejmujące określone przedsięwzięcia, nigdy nie mogą mieć pełnej pewności co do ich rezultatów.

W stosunku do niektórych działań możliwe jest jedynie obliczenie prawdopodobieństwa straty przy użyciu jednego z trzech modeli: matematycznego, statystycznego lub szacunkowego. Analiza przy użyciu tego typu metod to podstawa skutecznego procesu zarządzania ryzykiem.

Pozwala minimalizować negatywne skutki podejmowanych decyzji czy działań. Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie jest procesem ciągłym i wymaga nieustannego doskonalenia. Każdorazowo powinien obejmować działania takie jak:

 • identyfikacja ryzyka,
 • pomiar,
 • sterowanie ryzykiem,
 • kontrola efektów zarządzania.

 

 

Rodzaje ryzyka w biznesie

W przypadku zarządzania przedsiębiorstwem można mówić o różnych rodzajach ryzyka. Poniżej opisaliśmy niektóre rodzaje ryzyka biznesowego.

 

Ryzyko operacyjne

Ryzyko operacyjne związane jest najczęściej z błędem ludzkim, niewłaściwą kontrolą i zarządzaniem, błędami w procedurach, a niekiedy także z działaniem niesprawnych systemów. Do tej kategorii zalicza się również ryzyko wynikające z warunków zewnętrznych, np. straty będące efektem działania sił natury czy procedery przestępcze.

 

Ryzyko systematyczne

Ryzyko systematyczne obejmuje sytuacje zewnętrzne wobec przedsiębiorstwa – rynkową, gospodarczą czy polityczną. Pozostaje więc poza kontrolą firm, których dotyczy. Nie oznacza to jednak, że można je pomijać. Choć przedsiębiorcy nie mają na nie wpływu, powinni je zawsze uwzględniać w swoich działaniach i decyzjach.

 

Ryzyko finansowe

Ryzyko finansowe dotyczy prawdopodobieństwa poniesienia straty w wyniku podejmowanych decyzji związanych z finansami, np. inwestycji. Warto jednak zauważyć, że w zasadzie każdy wybór w firmie – bezpośrednio lub pośrednio – dotyczy finansów. Tak więc podejmując wszelkie działania biznesowe, także z obszaru HR czy modernizacji procesów w firmie, należy liczyć się z ryzykiem finansowym.

 

 

 

 

Ryzyko zadłużenia

Ryzyko zadłużenia jest związane z działaniami finansowymi. Zaciągnięcie kredytu, nawiązanie współpracy z nowym kontrahentem czy inwestycja w kolejne gałęzie działalności – to tylko kilka z setek decyzji, które obarczone są potencjalną możliwością zadłużenia przedsiębiorstwa.

 

Jak zminimalizować ryzyko biznesowe?

Aby zminimalizować ryzyko straty w przedsiębiorstwie, musisz przede wszystkim zdać sobie sprawę, że każde działanie biznesowe jest nim obarczone. Nie powinno Cię to jednak paraliżować. Podejmuj decyzje, korzystając z metod analizy, i świadomie zarządzaj ryzykiem w swoim przedsiębiorstwie. Będzie ono tym mniejsze, im więcej zmiennych weźmiesz pod uwagę.

 

 

 

NEWSLETTER TEMIDA
Aktualne informacje dla branży transportowej

  Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie 2
  0 Comments

  No Comment.

  Sprawdź możliwości Temida już dziś.

  Zabezpiecz firmę - oszacuj ryzyko
  Sprawdź bez zobowiązania
  Masz pytania?
  Zajrzyj do naszej
  sekcji FAQ
  FAQ
  Lub skontaktuj się
  z nami:
  Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie 3 +48 573 581 078 Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie 4 info@temida.io