Baza wiedzy

Licencja wspólnotowa — co to jest i jak ją uzyskać?

Licencja wspólnotowa — co to jest i jak ją uzyskać?

Prowadzisz działalność w branży TSL? Chcesz wejść na nowe rynki i zacząć świadczyć usługi międzynarodowego i kabotażowego transportu drogowego towarów? W takim razie musisz uzyskać licencję wspólnotową. Czym jest to uprawnienie i jakie wymogi formalne musisz spełnić, aby je uzyskać? Czy każdy przewoźnik musi posiadać licencję wspólnotową? Odpowiedzi znajdziesz w poniższym artykule.

 

 

Czym jest licencja wspólnotowa?

Jeśli planujesz zarobkowo wykonywać międzynarodowy przewóz drogowy (niezależnie od tego, czy będą to osoby, czy towary), musisz posiadać licencję wspólnotową oraz wypis z tejże licencji dla każdego pojazdu.

Brak tego dokumentu może się wiązać z koniecznością uiszczenia kary finansowej, a nawet z odpowiedzialnością karną.

 

Licencja wspólnotowa — gdzie ją uzyskać?

Licencję wspólnotową wydaje Główny Inspektor Transportu Drogowego (GITD). Pozwolenie to możesz otrzymać na 5 do 10 lat.

Wystarczy skompletować odpowiednie dokumenty, a następnie złożyć je w Biurze Do Spraw Transportu Międzynarodowego Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego w Warszawie.

Możesz to zrobić osobiście, za pomocą poczty lub online.

 

Jak uzyskać licencję wspólnotową? Wyjaśniamy krok po kroku

Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

Zdobycie tego dokumentu będzie Twoim pierwszym krokiem. W tym celu musisz złożyć stosowny wniosek do starosty (bądź prezydenta miasta), właściwego dla miejsca zamieszkania (lub prowadzenia działalności), albo do GITD. 

Ważne!

Takiego zezwolenia nie potrzebują przewoźnicy drogowi transportujący rzeczy wyłącznie pojazdami, których dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5 tony.

 

 

Wniosek o licencję wspólnotową

W kolejnym etapie złóż do GITD wniosek o wydanie licencji wspólnotowej. Musi on zawierać takie informacje jak:

 • okres na jaki chcesz otrzymać licencję, 
 • liczbę wnioskowanych wypisów,
 • liczbę zgłaszanych pojazdów.

 

Aby uzyskać licencję, do wniosku o jej wydanie musisz dołączyć kilka dokumentów:

 • zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencję na krajowy transport drogowy rzeczy,
 • zaświadczenie o liczbie pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej — zaświadczenie wydane przez bank, który prowadzi Twój rachunek firmowy, wystarczy, aby potwierdzić wysokość posiadanego kapitału. Chodzi o to, że warunkiem otrzymania licencji jest płynność finansowa. Musisz mieć rezerwy w wysokości co najmniej:

 

  • 9000 EUR na pierwszy pojazd,
  • 5000 EUR na każdy dodatkowy pojazd o masie całkowitej ponad 3,5 tony,
  • 900 EUR na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej pomiędzy 2,5 a 3,5 tony.

 

 • oświadczenie, że dysponujesz bazą eksploatacyjną — co to właściwie oznacza? Chodzi o to, abyś udokumentował fakt, że posiadasz siedzibę, w której możliwy jest (przynajmniej jeden z wymienionych poniżej punktów):

 

  • postój pojazdu,
  • rozładunek i załadunek,
  • naprawa i konserwacja pojazdu.

 

 • zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, które potwierdzi Twoją dobrą reputację w dziedzinach określonych w art. 6 ust.1 lit. a rozporządzenia (WE) 1071/2009. Przestępstwo lub wykroczenie wpisane do KREPTD może skutkować utratą dobrej reputacji, co jest równoznaczne z zakazem wykonywania zawodu.
 • wykaz pojazdów,
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji.

 

 

Jakich samochodów ciężarowych dotyczy licencja wspólnotowa 2022?

Wymóg posiadania ważnej licencji transportowej do niedawna dotyczył przedsiębiorstw używających pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony. Z kolei przewóz towarów bez ważnej licencji wspólnotowej był dotychczas normą dla firm oferujących transport do 3,5 t dmc.

 

Zmiany w przepisach rządzących branżą transportową przynosi Pakiet Mobilności 2022Za jego sprawą od 21 maja bieżącego roku również firmy oferujące transport pojazdami do 3,5 tony będą musiały posiadać licencję wspólnotową. Dotknie to więc przewoźników, którzy wykorzystują w swojej pracy tzw. “busy”, a także kurierów, którzy przekraczają granice wewnętrzne UE.

Od maja to właśnie dopuszczalna masa całkowita pojazdu będzie jedynym kryterium w przypadku konieczności (lub nie) posiadania licencji wspólnotowej. Rodzaj pojazdu nie będzie miał znaczenia.

 

Kto nie musi ubiegać się o licencję?

Wymóg uzyskania licencji wspólnotowej na transport międzynarodowy nie dotyczy przewozów pojazdami od 2,5 do 3,5 tony:

 • Krajowych i międzynarodowych przewozów osób,
 • Wyłącznie krajowych przewozów towarów,
 • Międzynarodowych przewozów towarów (ale tylko na potrzeby własne).

 

 

Ile zapłacisz za licencję transportową? 

Ostateczny koszt zależy od okresu ważności licencji. Dodatkowo musisz też liczyć się z tym, że zapłacisz za każdy odpis.

 • Licencja na okres do 5 lat kosztuje 4000 zł + 440 zł za każdy wypis.
 • Licencja na czas od 5 lat do maksymalnie 10 lat kosztuje 8000 zł + 880 zł za każdy wypis z licencji.

Jeżeli wnioskujesz również o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, zapłacisz dodatkowo 1000 zł.

NEWSLETTER TEMIDA
Aktualne informacje dla branży transportowej

  Licencja wspólnotowa — co to jest i jak ją uzyskać? 2
  0 Comments

  No Comment.

  Sprawdź możliwości Temida już dziś.

  Zabezpiecz firmę - oszacuj ryzyko
  Sprawdź bez zobowiązania
  Masz pytania?
  Zajrzyj do naszej
  sekcji FAQ
  FAQ
  Lub skontaktuj się
  z nami:
  Licencja wspólnotowa — co to jest i jak ją uzyskać? 3 +48 573 581 078 Licencja wspólnotowa — co to jest i jak ją uzyskać? 4 info@temida.io