Zlecenie spedycyjne a zlecenie transportowe

Łańcuch dostaw to skomplikowana struktura i samo przewiezienie towaru jest jedynie małym wycinkiem tego procesu. Zanim pojazd zostanie w ogóle załadowany, konieczne jest dopełnienie kilku formalności, m.in. podpisanie zlecenia transportowego i zlecenia spedycyjnego. Czym one są? Przeczytaj ten artykuł, a wszystko stanie się jasne.

 

 

Zacznijmy od wyjaśnienia sobie paru podstawowych pojęć z branży TSL (Transport Spedycja Logistyka), bez których nie ruszymy dalej. Spedytor odpowiada za zorganizowanie przewozu, a przewoźnik zajmuje się transportem towaru. Obie te osoby działają na podstawie zleceń – spedycyjnego i transportowego. Zazwyczaj proces wygląda tak, że spedytor przyjmuje zlecenie spedycyjne, a następnie wybiera przewoźnika do współpracy (na podstawie zlecenia transportowego). Czasem zdarza się jednak, że sam spedytor przyjmuje również zlecenie transportowe.

Czym różnią się od siebie te dwa rodzaje zleceń?

 

Sprawdź także: Skuteczna weryfikacja kontrahenta

 

Czym jest zlecenie spedycyjne?

Zlecenie spedycyjne stanowi umowę pomiędzy spedytorem a przewoźnikiem, która dotyczy transportu towaru. Zawiera się ją w formie pisemnej, ustnej lub elektronicznej. Jednak ze względu na możliwość uszkodzenia ładunku warto zachować formę udokumentowaną.

Zlecenie spedycyjne powinno uwzględniać najważniejsze informacje o zleceniu, takie jak:

 • dane kontrahenta i zleceniobiorcy,
 • informacje o pojeździe oraz kierowcy, 
 • termin płatności i kwota wynagrodzenia,
 • rodzaj ładunku, jego waga, wartość, sposób zabezpieczenia, klasa niebezpieczeństwa – czyli spedycja ładunku,
 • czas oraz miejsce załadunku/rozładunku,
 • warunki. 

Dlaczego ten dokument jest tak ważny? Ponieważ to właśnie zlecenie spedycyjne bierze się pod uwagę w przypadku wystąpienia szkody (częściowej lub całkowitej) podczas transportu. Na jego podstawie ubezpieczyciel weryfikuje, czy spedytor należycie wykonał swoją pracę.

 

 

Czym jest zlecenie transportowe?

Zlecenie transportowe stanowi z kolei umowę, w której ustala się warunki współpracy pomiędzy przewoźnikiem a zleceniodawcą dotyczące przewozu ładunku (krajowego lub międzynarodowego). 

 

Zlecenie transportowe powinno zawierać:

 • czas oraz miejsce załadunku/rozładunku,
 • informacje o ładunku (jego rodzaj, specyfikację),
 • termin płatności za zlecenie, 
 • dane dotyczące rodzaju pojazdu,
 • ubezpieczenie towaru.

 

Sprawdź także: Licencja transportowa — jak sprawdzić?

 

Różnice pomiędzy zleceniem spedycyjnym a transportowym

Podstawową różnicę stanowi zakres odpowiedzialności. 

Jeśli chodzi o zlecenie spedycyjne, odpowiedzialność spedytora jest ograniczona. Odpowiada on za niezachowanie należytej staranności, ale nie za sam rezultat przewozu. Nie ponosi on również odpowiedzialności za przewoźników ani dalszych spedytorów. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy spedytor wykonuje również transport ładunku. Wówczas ma prawa i obowiązki przewoźnika.

W przypadku zlecenia transportowego odpowiedzialność za zlecenie przejmuje przewoźnik bądź spedytor, gdy zajmuje się on również transportem towaru. Przyjęto, że pierwotny przewoźnik ponosi konsekwencje także za osoby, z którymi nawiązał po drodze współpracę.

 

Sprawdź także: Licencja wspólnotowa – co to jest?

 

Sztuczna inteligencja nieocenionym wsparciem

Aby ułatwić sobie pracę, przedstawiciele branży TSL mogą sięgnąć po specjalne oprogramowanie do wystawiania zleceń dla transportu. Jednak jeszcze lepszym rozwiązaniem jest korzystanie z systemów opartych na sztucznej inteligencji, które wyręczą nas i przyspieszą wiele procesów. Takim przykładem jest system Temida, który dokonuje pełnej weryfikacji kontrahenta oraz prognozuje jego wypłacalność i ocenia ryzyko upadłości. Dzięki temu wszelkie zlecenia, którymi będziemy się zajmować, będą sprawdzone i pewne z Temidą. Załóż darmowe konto i przetestuj Temidę już teraz!

 

Wiedza o kontrahencie Temida

autor: dr hab. Halina Brdulak

 

Jak radzą sobie firmy TSL w dobie kryzysu?

Ranking firm TSL, opublikowany w DGP 27.06.2022 r. pod nadzorem merytorycznym autorki, wskazuje na daleko idące zmiany w zakresie wybranych strategii działania przedsiębiorstw. W roku 2021, który obejmuje wyniki przedsiębiorstw, branża TSL pokazała, że potrafi szybko i z sukcesem zareagować na zagrożenia zewnętrzne.

Drugi rok pandemii pozwolił na dostosowanie się do istniejącej sytuacji geopolitycznej, zmianę struktury przychodów oraz wzrost dywersyfikacji źródeł zysków.W efekcie firmy, które wzięły udział w tegorocznym rankingu osiągnęły średnią dynamikę przychodów na poziomie 34 proc. W kontekście niespełna 6 proc. wzrostu PKB w Polsce w 2021 r. tempo wzrostu branży mierzone dynamiką przychodów przedsiębiorstw, należy uznać za zaskakujące. Dotychczasowe wyniki wskazywały na średnio dwukrotnie wyższą dynamikę branży TSL w stosunku do tempa wzrostu PKB.

 

Weryfikacja firm w 30 sekund Temida

 

Przyczyny zmian w branży TSL

Na tak wysoki wynik złożyło się kilka przyczyn, poczynając od zmiany głównych źródeł przychodów (przykładowo z logistyki i spedycji drogowej na spedycję oceaniczną, gdzie frachty morskie rosły kilkukrotnie), zwiększoną konsumpcję (wzrost gospodarczy napędzony był głównie poprzez popyt konsumpcyjny), dynamiczny rozwój e-handlu i ogromny wzrost zapotrzebowanie na magazyny. Niestabilność dostaw zwiększyła rolę zapasów, a zakupy na pół roku lub nawet na rok nie były rzadkością.

Często zakładano, że popyt na dany produkt będzie utrzymywał się cały czas na bardzo wysokim poziomie, ponieważ przedsiębiorstwa nie dysponowały zaawansowanymi technologiami informatycznymi ani też nie posiadały pracowników, którzy potrafiliby prognozować przyszłe potrzeby. Wahnięcia popytu, sięgające w krótkim czasie (kilku tygodni) do 100 proc. sprzyjały również decyzjom o zwiększaniu poziomów zapasów.

Dodatkowo oprócz zapotrzebowania na duże powierzchnie magazynowe rósł również popyt na tzw. małe, miejskie magazyny, które były odpowiedzią na potrzebę szybkich (w krótkim czasie) dostaw towarów, zakupionych przez klientów w Internecie. Przy tak dużej dynamice zmian rósł poziom niepewności, a tym samym zapotrzebowanie na pracowników, którzy potrafią analizować dane (data science) i również na inteligentne technologie.

 

Sprawdź także: Niepewność rynku a wiarygodność finansowa

 

Nowe uwarunkowania branży TSL

Zmiany po stronie popytu i podaży na polskim i globalnym rynku oznaczały dla przedsiębiorstw TSL również konieczność dostosowania się do nowych warunków a także, w miarę możliwości, zmniejszania amplitudy wstrząsów poprzez zwiększenie przejrzystości i wiarygodności swoich działań. Oznaczało to większy dostęp do informacji dla klientów i dostawców (przejrzystość łańcucha dostaw) i zwiększenie nacisku na zachowanie płynności finansowej.

Regulacje prawne, które najsilniej oddziaływały na branże związane były przede wszystkim z ograniczeniem obszaru Unii Europejskiej w wyniku wyjścia Wielkiej Brytanii ze Wspólnoty oraz przygotowaniem się do wdrożenia drugiego pakietu mobilności.

 

 

Polski Ład i Pakiet Mobilności

Na powyższe dwa czynniki nałożył się dodatkowy chaos w przygotowanym tzw. Polskim Ładzie, które miał stworzyć korzystne ramy prawne i podatkowe dla rozwoju małego i średniego biznesu. Poprawki wniesione przez stowarzyszenia, skupiające firmy TSL, do propozycji zapisów nie zostały uwzględnione, a samo rozwiązanie okazało się już w momencie wejścia w życie – niespójne i wymagające zasadniczych zmian.

Tak niestabilna sytuacja prawna nie sprzyjała długoterminowemu planowaniu, ale raczej szybkiemu dostosowywaniu się do zachodzących zmian. To również zwiększało elastyczność działania z jednej strony, z drugiej jednak powodowało wzrost zagrożenia wynikającego z utraty płynności finansowej, który przejawił się w rosnącym zadłużeniu branży TSL, a także wydłużaniu terminów płatności do ponad 120 dni.

 

Wojna na Ukrainie

Rok 2022 przyniósł dodatkowe zakłócenia w łańcuchach dostaw, które spowodowały kolejne zmiany. Wybuch wojny w Ukrainie i sankcje, nałożone na Rosję, zmusiły część firm TSL do wycofania się zarówno z terenów Rosji, jak też Białorusi, która poparła Rosję. Wprawdzie jedynie ok 3 proc. przedsiębiorców, wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe, realizuje zlecenia z i dla tych krajów, ale często było to dla nich jedyne źródło przychodów.

Tak więc niektórzy, mimo sankcji nie wycofali się z tego obszaru, a z kolei część zdecydowała się dodatkowo rozwinąć działalność, skuszona wysokimi stawkami przewozu. W największym stopniu dotknęło to firmy małe i średnie, w przypadku natomiast dużych w grę wchodziła najczęściej jedynie kalkulacja finansowa bez refleksji na temat odpowiedzialności społecznej.

 

Kontrahent zapłaci? Sprawdź z Temidą

 

Friendshoring szansą dla Polski?

Zakłócenia, związane z nieregularnymi dostawami z Chin w wyniku zamykania i otwierania fabryk, ale też nakładanym restrykcjom na całe miasta, w których zdiagnozowano kolejny wariant koronowirusa, zatorom w chińskich portach morskich, w końcu też wspieraniu Rosji, zwiększyły zainteresowanie przenoszeniem centrów produkcji z Chin czy też Indii bliżej rynku zbytu. Dotyczyło to przede wszystkim koncernów europejskich, które deklarowały m.in. Polskę jako możliwy hub logistyczny.

Pojawiło się nawet określenie „friendshoring”, jako miejsce lokalizacji produkcji w kraju przyjaznym ze względów geopolitycznych. Niestety wybuch wojny w Ukrainie spowodował również spadek zainteresowania Polską ze względu na bliskość konfliktu i możliwość jego rozszerzenia.

Obecna sytuacja, w której niektórzy analitycy przewidują długotrwałość wojny, prowadzonej na wyniszczenie, ale jednak ograniczenie obszaru konfliktu do Ukrainy, powoduje, że część przedsiębiorstw europejskich nadal planuje uruchomienie w Polsce produkcji. Ale przewaga Polski jako kraju o niższych kosztach robocizny w stosunku do krajów Europy Zachodniej i dobrze wykwalifikowanej kadrze, maleje.

 

Sprawdź także: Nowoczesne technologie w branży TSL

 

Sytuacja gospodarcza w Polsce – prognoza

Bardzo wysoki poziom inflacji ( obecnie już w granicach 15-16 proc.) powoduje wzrost kosztów, przy zwiększonym ryzyku związanym z bezpieczeństwem zarówno prawnym jak też fizycznym. Dlatego też architektura łańcucha dostaw ulega zmianom. Większego znaczenia nabierają łańcuchy regionalne, przy zmniejszeniu zainteresowania globalnymi, wyższy koszt często traktowany jest jako inwestycja w bezpieczeństwo.

Tak się dzieje m.in. w przypadku zwiększenia poziomu zróżnicowania źródeł przychodów, liczby dostawców czy też poziomu zapasów. Bezpieczny zapas oznacza zapewnienie dostępności towaru „na półce” przy uwzględnieniu zakłóceń dostaw w całym łańcuchu. W kontekście powyższych zmian w coraz większym stopniu kładzie się nacisk na budowanie relacji z wiarygodnymi dostawcami i klientami.

Wiarygodnymi pod względem odpowiedzialności, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności społecznej i środowiskowej, i pod względem płynności finansowej. Oznacza to również zmiany kryteriów decydujących o podjęciu współpracy z uczestnikami całego łańcucha dostaw.

 

Wiedza o kontrahencie Temida

Sprawdź także: Sztuczna inteligencja – co to jest AI?

Powiedzieć, że od dawna jest obecna w naszej codzienności, to zdecydowanie za mało. Ona już rozgościła się w niej na dobre — i wcale nie zamierza odchodzić. O czym mowa? O sztucznej inteligencji — inteligencji, która zmienia świat na naszych oczach. Poznaj ją lepiej.

 

 

Sztuczna inteligencja — co to jest?

Sztuczna inteligencja (z ang. AI — Artificial Intelligence) to termin określający zdolność maszyn do posiadania ludzkich umiejętności, takich jak na przykład uczenie się czy kreatywność. Dzięki nim urządzenia w wielu aspektach są w stanie funkcjonować i “myśleć” jak człowiek. Nazwę i definicję sztucznej inteligencji sformułował w 1956 roku John McCarthy — informatyk i laureat Nagrody Turinga w dziedzinie AI. 

 

Obecnie o AI można mówić w dwóch kontekstach:

 • fizycznym — rzeczy obdarzone sztuczną inteligencją, takie jak auta autonomiczne (np. Tesli) czy roboty (np. humanoidalna Sophia, która udzieliła w mediach wielu wywiadów);
 • cyfrowym — automatyczne rozpoznawanie twarzy (np. na lotniskach) czy asystenci głosowi (np. Siri czy Alexa).

 

Jak sztuczna inteligencja (AI) wpływa na świat, gospodarkę i naszą codzienność?

Żyjemy w epoce cyfrowej, dlatego technologie sztucznej inteligencji mają wymiar globalny — wpływają na rynki i gospodarki całego świata, a tym samym również naszą codzienność. AI może stwarzać nowe możliwości rozwoju dla firm oraz podnosić jakość życia ludzi w praktycznie każdym obszarze życia: od bardziej zaawansowanej opieki medycznej po wygodniejsze rozwiązania transportowe czy edukacyjne.

 

 

Sztuczna inteligencja — przykłady zastosowania

Pojęcie sztucznej inteligencji może dla niektórych brzmieć surrealistycznie, jednak w rzeczywistości z technologii AI korzystamy każdego dnia. W pracy, domu, dla rozrywki. Jak? Zobacz sam.

 • Tłumaczenie maszynowe

Po wdrożeniu silnika opartego na uczeniu maszynowym (czyli AI) w Tłumaczu Google ilość popełnianych błędów spadła o 60%. Korzystałeś kiedyś z tego narzędzia? Korzystałeś więc ze sztucznej inteligencji. 

 • Targetowanie reklam w sieci

Szukasz nowego laptopa do pracy, wczoraj obejrzałeś kilka modeli w Internecie, a dziś na Facebooku wyświetliła Ci się ich reklama? To robota sztucznej inteligencji. AI jest wykorzystywane w marketingu do personalizacji komunikatów reklamowych.

 • Sztuczna inteligencja i obrazy

Na początku wspomnieliśmy, że sztuczna inteligencja może być kreatywna — i jest. Dalle Mini to oprogramowanie, które generuje zaawansowane obrazy na podstawie słownego opisu. Nie sposób rozpoznać, że nie są dziełem człowieka. 

 

Innym narzędziem AI, które okazało się hitem w sieci, jest strona internetowa “This person does not exist”. Jednym kliknięciem można na niej wygenerować twarz osoby, która nie istnieje i nigdy nie istniała.

 • Chatboty

Pomocny asystent, który jest do Twojej dyspozycji 24h na dobę to nie tylko Siri czy Alexa. Firmy często wykorzystują oparte na sztucznej inteligencji chatboty. To programy, które symulują zachowanie człowieka: odpowiadają na Twoje pytania i prowadzą konwersację, dając Ci wrażenie interakcji z prawdziwą osobą.

 • Sztuczna inteligencja w transporcie

Wspomnieliśmy już o autonomicznych samochodach, ale AI można wykorzystać w transporcie również na inne sposoby — np. do efektywniejszego planowania przejazdów kolejowych.

 

Weryfikacja firm w 30 sekund Temida

 

Wdrażanie AI w biznesie

Jak widzisz, sztuczna inteligencja znajdzie dla siebie miejsce w każdej branży, dlatego wdrażanie AI w biznesie jest coraz częstsze i intensywniejsze. Maszyny pracują wydajniej niż ludzie: nie męczą się i nie chodzą na urlopy, a ich osądy bazują na twardych danych. Dlatego podejmują trafniejsze i zyskowniejsze biznesowo decyzje — również w kwestii finansów. 

Przykładem wykorzystania sztucznej inteligencji do zbudowania i zachowania bezpieczeństwa finansowego firmy jest system Temida. To oprogramowanie, które weryfikuje wiarygodność kontrahenta i generuje ocenę jego wypłacalności na podstawie informacji zamieszczonych w sieci. Temida nie zapomni o sprawdzeniu żadnej bazy dłużników, nie przeoczy przez nieuwagę żadnej negatywnej opinii na forum, a wszystkie informacje do podjęcia decyzji o współpracy uzyska błyskawicznie — bo w ciągu 30 sekund. Czy istnieje człowiek, który zrobi to lepiej?

Tego rodzaju narzędzia oparte na AI mogą zmieniać sposoby funkcjonowania firm na całym świecie, sprawiając, że prowadzenie biznesu będzie łatwiejsze, bezpieczniejsze oraz zyskowniejsze.

 

 

Dalszy rozwój sztucznej inteligencji to nieunikniona przyszłość?

Zdecydowanie tak. Mimo że sztuczna inteligencja została zdefiniowana blisko 70 lat temu, to możliwości korzystania z niej były do niedawna mocno ograniczone. Dlaczego? Technologie AI wymagają ogromnych ilości danych oraz mocy obliczeniowych — dopiero ostatnie dziesięciolecia przyniosły ogromny postęp w tym zakresie, dając tym samym dostęp do rozwoju „umiejętności” sztucznej inteligencji. I świat zamierza z nich korzystać.

Z początkiem lipca wystartowała druga odsłona akcji społecznej „Autostrada do elektromobilności”. Dzięki niej kierowcy posiadający auta elektryczne mogą 5 razy bezpłatnie skorzystać z płatnych odcinków dróg. Kampania nie tylko pozwala zaoszczędzić podróżującym pieniądze, ale przede wszystkim popularyzuje elektromobilność w Polsce i niskoemisyjne formy transportu. Dzięki pierwszej edycji nie wyemitowano do atmosfery (z tytułu spalin) prawie 19 tys. ton dwutlenku węgla

Jakie są założenia akcji i w jaki sposób z niej skorzystać? Zapnij pasy – jedziemy z tematem!

 

 

Samochody elektryczne zwolnione z opłat za autostrady

Brzmi nieźle, prawda? Ale jak to zwykle bywa, diabeł tkwi w szegółach. Dlatego odpowiedzmy sobie na pytanie, kto może liczyć na taki darmowy przejazd? Dobra wiadomość jest taka, że akcja dotyczy zarówno kierowców indywidualnych poruszających się samochodami elektrycznymi (BEV), jak i firm, które w swojej flocie posiadają takie auta.

 

Sprawdź także: Strefy czystego transportu w Polsce

 

“Autostrada do elektromobilności” – jak dołączyć do akcji?

Projekt realizowany jest w ramach kampanii społecznej elektromobilni.pl i trwa od 4 lipca do 31 sierpnia 2022 roku, a więc z pięciu darmowych przejazdów można korzystać tak naprawdę przez cały okres wakacyjny. 

Jeśli posiadasz samochód elektryczny i chcesz dołączyć do akcji, musisz spełnić kilka warunków. Zasady są bardzo proste. 

 1. Dołącz do społeczności EV Klub Polska. Rejestracji dokonasz on-line poprzez tę stronę
 2. Wypełnij krótki formularz zgłoszeniowy w panelu Klubowicza
 3. Po weryfikacji Twojego EV otrzymasz link do aktywacji darmowych przejazdów w aplikacji Autopay.

I to w zasadzie tyle! Możesz cieszyć się 5 darmowymi przejazdami na A1, A2 i A4

Akcją objęte są m.in. fragmenty Gdańsk – Toruń autostrady AmberOne A1, odcinek Katowice – Kraków autostrady A4 i Wrocław – Sośnica oraz Autostrady A2 (Stryków – Konin). Ile można dzięki temu zaoszczędzić? Decydując się na trasę nad morze (tam i z powrotem) zachowasz dla siebie 60 zł, a wybierając autostradę A4 niemal 50 zł.

 

 

Na jakie benefity możesz liczyć?  

5 bezpłatnych przejazdów autostradami to nie jedyna korzyść związana z przystąpieniem od EV Klub Polska. Klubowicze mogą również liczyć na:

 • kody rabatowe na usługi ładowania samochodów elektrycznych w ramach sieci GreenWay Polska oraz Go+ EAuto (do dyspozycji są rabaty 5, 7 i 10 proc.),
 • dostęp do forum, na którym użytkownicy mogą wymieniać się swoimi doświadczeniami.

 

Sprawdź także: Zmiany w transporcie w 2022 roku

 

Organizatorzy akcji “Autostrada do elektromobilności” zapewniają, że stopniowo będą wprowadzać dodatkowe benefity, m.in.:

 • atrakcyjne formy finansowania EV,
 • ubezpieczenia, 
 • rabaty na zakup i instalację domowych stacji ładowania,
 • zniżki na usługi hotelarskie i gastronomiczne, 
 • dostęp do dedykowanych ofert w ramach internetowego katalogu produktów,
 • wsparcie prawne i techniczne.

 

Walka z oszustami trwa! Temida pozwoli Ci zwyciężyć

 

Elektromobilność w Polsce

Transport odpowiada za 21% globalnej emisji dwutlenku węgla. Samochody spalinowe przyczyniają się do zanieczyszczenia powietrza i negatywnych zmian klimatu. Na szczęście polityka UE zmierza w kierunku rozwoju transportu elektoromobilnego. Floty dostawców towarów coraz częściej są zelektryfikowane, a sama eksploatacja samochodów elektrycznych jest znacznie tańsza niż pojazdów spalinowych.

 

Sprawdź także: Jak sprawdzić NIP firmy?

 

Elektromobilna branża TSL

Czekamy również z zaciekawieniem na jak rozwinie się w tym zakresie branża TSL . Coraz więcej firm spedycyjnych, logistycznych czy transportowych już teraz wykorzystuje pojazdy niskoemisyjne. Przykładem jest między innymi marka Volvo, która już w 2021 roku wprowadziła do Polski ciężarówki elektryczne.

Jednak jak sama firma przyznaje są one przeznaczone przede wszystkim do transportu wewnątrz zakładów, fabryk czy małych miast. Patrząc jednak na to jak dynamicznie rozwijają się nowoczesne technologie w tym sztuczna inteligencja już wkrótce możemy zobaczyć nie tylko elektryczne pojazdy na długich trasach, ale nawet bezzałogowe pojazdy.

Sprawdź także: Nowoczesne technologie TSL

 

Wiedza o kontrahencie Temida

Włochy to niezwykły kraj, który swoimi walorami przyciąga nie tylko turystów, ale również coraz częściej przedsiębiorców. Oprócz bezpośrednich inwestycji w kraju położonym na Półwyspie Apenińskim wiele zagranicznych przedsiębiorstw decyduje się na współpracę z włoskimi kontrahentami. Atrakcyjne warunki współpracy we Włoszech z pewnością kuszą niejednego przedsiębiorcę, jednak niestety większość z nich zapomina o najważniejszym aspekcie — bezpieczeństwie!

Mowa oczywiście o bezpieczeństwie finansowym i coraz częściej odnotowywanej niewypłacalności włoskich firm. W tym artykule skupimy się na tym, jak weryfikować włoskich kontrahentów oraz jak skutecznie sprawdzać włoskie firmy przed podjęciem współpracy. Zapraszamy!

 

Wymiana handlowa między Polską a Włochami

Na początku przeanalizujmy współpracę międzynarodową naszych państw, która ma się dobrze i w ciągu ostatnich lat dynamicznie rośnie. Według danych Polskiego Funduszu Rozwoju wartości udziału Włoch w eksporcie i imporcie Polski wynoszą kolejno 4,3% oraz 5%. Główny Urząd Statystyczny podaje, że wartość eksportu do Włoch szacuje się na 45 957 mln zł, a wartość importu do Polski na ponad 52 000 mln zł.

Znaczy wzrost wymiany handlowej między Polską i Włochami widoczny jest także w zakresie liczby podejmowanych współprac między przedsiębiorstwami obu państw. Zapewne zastanawiasz się, gdzie w takim razie tkwi problem i zagrożenie? Otóż według danych KRD to właśnie włoskie firmy są na 3. miejscu pod względem największej ilości długów wobec polskich przedsiębiorców.

 

Rosnąca niewypłacalność włoskich przedsiębiorstw

Problem wypłacalności firm obecny jest aktualnie wszędzie. Niepewna sytuacja gospodarcza na świecie, ciągłe zmiany prawne w zakresie transportu w Unii Europejskiej (Pakiet Mobilności), wojna na Ukrainie, czy wydłużone łańcuchy dostaw to tylko kilka przykładów, które niedawno opisywaliśmy jako ogromne zagrożenie dla stabilności finansowej europejskich firm. We Włoszech dochodzą do tego jeszcze problemy lokalne.

Mowa tu o rosnącym zadłużeniu kraju, spadku inwestycji, częstych strajkach oraz protestach pracowników, które mają przełożenie na utrudnione działanie wielu podmiotów w poszczególnych branżach. To wszystko sprawia, że gwarancja zapłaty włoskiego kontrahenta nie zawsze jest taka pewna. Jak się przed tym zabezpieczyć? Jedyną opcją jest WERYFIKACJA KONTRAHENTA.

 

Weryfikacja firm we Włoszech przez unijne systemy

Obecność Włoch w Unii Europejskiej jest w tym przypadku dużym atutem. Wszystkie kraje członkowskie mają w obowiązku spełniać wymagania w zakresie przejrzystości rynku. Oznacza to, że muszą one przekazywać aktualne i dokładne dane, a także tworzyć liczne rejestry publiczne. W tym przypadku skupimy się na dostępnych rejestrach, które są stricte powiązane z przedsiębiorczością. Które z nich warto wykorzystać podczas weryfikacji włoskiego kontrahenta?

 

Sprawdź firmę za pomocą VIES

Wszystkie firmy działające na terenie Unii Europejskiej, powinny posiadać numer VAT UE. Pomaga on w szybkim sprawdzeniu, czy konkretna firma, bez względu na kraj pochodzenia jest wiarygodna. Jedyne co należy zrobić przy weryfikacji — to sprawdzić, czy jest on aktywny. Jeśli jest, oznacza to, że firma realnie funkcjonuje na europejskim rynku i jest czynnym płatnikiem VAT. W celu weryfikacji nr VAT EU włoskiej firmy wystarczy skorzystać ze specjalnej platformy VIES. Jest to oficjalna baza danych wszystkich firm posiadających aktywny numer VAT UE.

Aby sprawdzić w niej swojego potencjalnego kontrahenta, wystarczy użyć wyszukiwarki na oficjalnej stronie. Następnie należy wybrać unijne państwo członkowskie, w którym dane przedsiębiorstwo jest zarejestrowane oraz wpisać jego numer VAT UE. Pamiętaj, że każdy kraj posiada swój prefiks numeru VAT. Jeśli po wyszukaniu znajdziesz firmę w rejestrze, oznacza to, że przedsiębiorstwo jest aktywne na rynku i będziesz mógł sprawdzić więcej szczegółów na jego temat.

 

Jakie dane warto znać przy weryfikacji włoskiej firmy?

Europejski numer identyfikacji podatkowej to podstawa weryfikacji, ale bardzo jest także sprawdzenie innych kluczowych danych włoskiego przedsiębiorstwa. Na co zwrócić szczególną uwagę? W przypadku włoskich firm wymagane dane do weryfikacji nie różnią się znacząco od tych, które należy zweryfikować w Polsce. Sprawdzamy tu przede wszystkim aktywność rynkową, formę prawną przedsiębiorstwa, wyniki finansowe, potencjalne zadłużenie oraz dane założycieli i adres.

 

Włoski rejestr działalności gospodarczej

Na szczęście we Włoszech funkcjonuje także specjalny rejestr — Registro delle Imprese, w którym znajdziemy szczegółowe dane na temat każdej działalności gospodarczej prowadzonej w tym kraju. Włoski rejestr działalności gospodarczej prowadzą włoskie Izby Handlowe, przy wsparciu Unioncamere, a także pod nadzorem sędziego oraz Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego.

W rejestrze tym sprawdzimy bezpłatnie podstawowe informacje (nazwa, adres), a za opłatą szczegółowe dane (rodzaje działalności, siedziby, aktywność rynkową, oddziały, kapitał, umowy, wykazy itp.) na temat włoskich działalności gospodarczych oraz spółek. W ten sposób weryfikacja włoskiego kontrahenta będzie bardzo skuteczna. Co więcej, szczegółowe dane pomogą również osobom, które chcą dokonać dokładnej analizy rynku oraz konkurencji, gdy decydują się rozpocząć działalność we Włoszech.

 

Włoski Urząd Skarbowy

Dostępny jest także oficjalna baza danych prowadzona przez włoski Urząd Skarbowy (Agenzia delle Entrante). Możemy z niej skorzystać na oficjalnej stronie: Agenzia Entrante. Polecamy skorzystanie z opcji języka angielskiego, który znacznie ułatwi przemieszczanie się po rządowej witrynie.

W tej bazie znajdziemy wiele interesujących danych, do których dostęp uzyskamy po wpisaniu NIP (Partita IVA) włoskiej firmy w wyszukiwarce systemu. W ten sposób możemy uzyskać pełną nazwę firmy, adres prowadzenia działalności, datę rozpoczęcia, a także datę ewentualnego zakończenia funkcjonowania firmy.

 

Codici Ateco

Kolejnym dostępnym narzędziem do weryfikacji włoskich firm jest portal Codici Ateco, który umożliwia lepsze zorientowanie się w strukturze włoskiego podziału działalności gospodarczych. W ten sposób poszukując kontrahenta we Włoszech, możemy wybrać interesujący nas obszar prowadzenia biznesu, a system pozwoli nam sprawdzić szczegółowo podmioty funkcjonujące w danym obszarze. W ten sposób użytkownik może otrzymać szczegółowy opis wraz z danymi wybranej firmy.

 

Weryfikacja włoskiej firmy — tradycyjne metody w Internecie

Oprócz tego pamiętajmy, że istnieje kilka sposobów, które mogą jeszcze bardziej wesprzeć nas w skutecznej weryfikacji firm. Wystarczy nam dostęp do Internetu i kilka minut na research w zakresie aktywności firmy w sieci. Warto przede wszystkim sprawdzić, czy adres mailowy danej firmy jest powiązany z jego oficjalną domeną, a także czy strona internetowa jest aktualna.

Jeśli na oficjalnej stronie włoskiej firmy znajdziemy adres, możemy go sprawdzić za pomocą Google Maps. Aktualnie coraz więcej firmy zakłada tam oficjalne wizytówki, pod którymi można znaleźć także opinie klientów czy kontrahentów. Warto też sprawdzić aktywność firmy w social mediach i właśnie tam zagłębić się w sekcje komentarzy oraz opinii. Dobrym pomysłem jest także odwiedzenie lokalnych forów internetowych, które funkcjonują na całym świecie i są ciekawym źródłem informacji.

Pamiętajmy jednak, że w Internecie opinie wystawić może każdy oraz o tym, że nie każda publikacja musi pokrywać się z rzeczywistością. Traktujmy taką weryfikację w Internecie jako element dodatkowy po sprawdzeniu oficjalnych rejestrów prowadzonych przez organy rządowe.

 

Szybka i skuteczna weryfikacja firmy — zaoszczędź czas i pieniądze

Niestety, wszystkie opisane wyżej metody wymagają bardzo dużo czasu. Podobnie jest przy weryfikacji w Polsce, bez względu na to czy weryfikujesz osobiście, czy zatrudniasz agencje lub wywiadownie. Jest jednak na to łatwy i skuteczny sposób — weryfikacja kontrahenta z inteligentnym systemem Temida

Jest to polska technologia, która za pomocą sztucznej inteligencji dokładnie weryfikuje każdą polską firmę w zaledwie 30 sekund! W tym czasie otrzymujesz dokładną ocenę wiarygodności finansowej przedsiębiorstwa, szczegółowy raport na temat kontrahenta oraz bezpieczny limit kupiecki dla danej firmy. Nie czekaj dłużej i wypróbuj darmowy okres próbny Temidy już teraz!

Licencja transportowa to dokument, który zgodnie z aktualnymi przepisami, musi posiadać każdy przedsiębiorca działający w branży TSL i opierający swoją działalność gospodarczą o międzynarodowy transport. Jej zdobycie nie jest takie proste: trzeba spełnić szereg wymogów i ponieść spore koszty. Dlatego wgląd do  tego dokumentu to jeden ze skutecznych sposobów na weryfikację firmy transportowej.

Dowiedz się, jak możesz sprawdzić licencję transportową firmy i poznaj inne skuteczne metody utwierdzenia się co do wiarygodności przedsiębiorstwa.

 

Kontrahent zapłaci? Sprawdź z Temidą

 

Licencja transportowa – co na to przepisy?

Obowiązek posiadania licencji na transport międzynarodowy wynika z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr 1072/2009 oraz 1073/2009. Jeśli firma nie ma tego dokumentu, nie jest uprawniona do transportu drogowego. W przypadku złamania prawa musi się liczyć z możliwością kary finansowej, a nawet z odpowiedzialnością karną.

 

Sprawdź także: Licencja wspólnotowa – co to jest?

 

Firmy transportowe muszą spełniać określone warunki – jakie?

Aby otrzymać licencję transportu międzynarodowego, przedsiębiorstwo musi  wcześniej uzyskać licencję na transport krajowy. Dodatkowo należy:

 • przedstawić dokument poświadczający zawodowe kompetencje (tzw. Certyfikat Kompetencji Zawodowych);
 • posiadać biuro firmy w kraju członkowskim UE;
 • podać dokładną liczbę i typ pojazdów w taborze – tylko zgłoszone pojazdy mogą poruszać się w ruchu międzynarodowym;
 • udowodnić, że posiada się zabezpieczenie finansowe (1800 euro na pierwszy pojazd i 900 euro na każdy kolejny);
 • przedstawić zaświadczenie o niekaralności.

 

 

GITD – sprawdzenie licencji transportowej

Licencję wspólnotową wydaje Główny Inspektor Transportu Drogowego. To tam uzyskasz informację, czy Twój kontrahent posiada dokument uprawniający go do międzynarodowych przewozów. Wystarczy udać się do biura lub skontaktować się z urzędnikami drogą pocztową, telefoniczną lub on-line. Będzie Ci potrzebny numer teczki BOTM oraz NIP firmy.

 

Weryfikacja kontrahenta z branży TSL – pozostałe metody

Dokładne sprawdzenie firmy przed podjęciem współpracy może uchronić Cię przed nieuczciwymi działaniami z jej strony. Dzięki temu minimalizujesz ryzyko wystąpienia zatorów płatniczych, problemów z płynnością lub innych, jeszcze poważniejszych kłopotów finansowych.

Aby upewnić się, że podejmujesz się współpracy z rzetelnym kontrahentem, skorzystaj z poniższych źródeł informacji, które szczegółowo opisaliśmy.

 

Sprawdź także: Tachografy inteligentne – obowiązkowa wymiana

 

Rejestry publiczne

Niezależnie od tego, czy mowa o spedycji, czy jakiejkolwiek innej branży, sprawdź potencjalnego kontrahenta w publicznie dostępnych rejestrach, takich jak:

 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG);
 • Krajowy Rejestr Sądowy (KRS);
 • Rejestr Gospodarki Narodowej (REGON); 
 • Wykaz podatników VAT, tzw. Biała lista.

W rejestrach tych znajdziesz m.in. informacje, czy firma jest w ogóle  zarejestrowana,  jak długo istnieje na rynku oraz jaki jest jej aktualny status. Zweryfikujesz też sprawozdania finansowe przedsiębiorstwa.

 

Walka z oszustami trwa! Temida pozwoli Ci zwyciężyć

 

Biura Informacji Gospodarczej

Gromadzą one informacje o dłużnikach, więc sprawdzisz w nich, czy Twój kontrahent zalega z należnościami. Usługi BIG-ów są płatne. Najpopularniejszy w Polsce jest Krajowy Rejestr Długów, ale możesz skorzystać również z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor (BIG InfoMonitor), czy Krajowego Biura Informacji Gospodarczej (KBIG).

 

Placówki dyplomatyczne i systemy unijne

W przypadku kontrahenta zagranicznego sprawdź:

 • europejski portal e-justice,
 • system identyfikacji podmiotów gospodarczych EORI, czyli Economic Operator Identification and Registration,
 • bazę danych wszystkich podmiotów gospodarczych VIES (VAT information exchange system),
 • informacje dostępne w placówkach dyplomatycznych na terenie kraju potencjalnego partnera biznesowego.

 

Sprawdź także: Wizy ukraińskich kierowców – jak przedłużyć?

 

Systemy automatyczne

Aby zaoszczędzić mnóstwo czasu, możesz też sięgnąć po wsparcie specjalnych aplikacji, takich jak system Temida. Jego algorytm w ciągu 30 sekund pobierze i przeanalizuje dane z różnych źródeł, a następnie wyda rekomendację co do bezpieczeństwa współpracy z danym przedsiębiorstwem.


Wiedza o kontrahencie Temida